Dobar šef mora biti i dobar vođa: BPL model leadershipa

Zašto mislimo da je svaki dobar menadžer nužno i lider te kako to objašnjava činjenicu da je velik broj menadžera neuspješan? Kako „hype“ i neznanstveni pristup uništavaju „leadership“ industriju? Kojih pet ključnih kompetencija bi trebao imati dobar organizacijski lider?

Volimo čitati i pričati o vođama – bilo da je riječ o političkim figurama poput Martina Luthera Kinga, Winstona Churchilla i Angele Merkel ili istaknutim osobama iz suvremenog poslovnog svijeta poput Stevea Jobsa, Elona Muska i Mate Rimca. Često mislimo kako je vođenje rezervirano za ljude s posebnim talentima i karizmom. Skloni smo vjerovati u „romansu o vođenju“ i uče nas da postoje i vođe i menadžeri – prvi traže promjene, imaju viziju i znaju motivirati zaposlenike, a drugi se čine pomalo „običnima“, ali su neophodni – planiraju, organiziraju i nadziru tijek rada. Ipak, treba primijetiti da je ova podjela na vođe i menadžere pomalo zastarjela budući da proizlazi iz „klasičnog“ shvaćanja menadžerskog posla s početka 20. stoljeća kad je ubrzani industrijski rast rezultirao većom potrebom za boljim planiranjem, rasporedom i nadziranjem rada. Stvari su danas nešto drukčije. Suvremene industrije  temelje se na znanju i inovacijama – menadžeri više ne mogu jednostavno samo planirati i nadzirati rad. Posao menadžera je da donosi dobre i pravovremene odluke, privlači, zadržava i motivira talentirane zaposlenike te gradi timove koji pridonose organizaciji. Da bi bio uspješan, menadžer danas mora voditi!

Neuspjeh „leadership industrije“

S obzirom na poplavu literature o vođenju (što popularne, što znanstvene), MBA programa i drugih edukacija iz područja vođenja, bilo bi opravdano pomisliti da su menadžeri više nego ikad opremljeni znanjem i vještinama potrebnima za vođenje. Nažalost, to je daleko od istine. Istraživanja pokazuju da je u prosjeku svaki drugi menadžer neuspješan u svom poslu. Neuspjeh menadžera najviše se vidi iz nezadovoljstva njihovih podređenih – istraživanja pokazuju da je svega 14% zaposlenika u svijetu zadovoljno na svom poslu, a oko 24% njih se „aktivno isključuje iz svog rada“ tijekom radnog vremena. Između 65% i 75% zaposlenika kao najgori aspekt posla navodi svog nadređenog, a 35% zaposlenika pristalo bi na smanjenje plaće samo da njihov nadređeni dobije otkaz! Područja u kojima su menadžeri neuspješni redom su vezana uz proces vođenja – ne znaju graditi timove i uspostaviti dobre odnose sa zaposlenicima, donose loše odluke i ne uče iz vlastitih pogrešaka.

Ako sagledamo širu sliku, možemo utvrditi dva glavna uzroka menadžerskog neuspjeha. Prvi je taj da je u moru sadržaja o vođenju teško razlikovati važno od nevažnog, znanstveno od neutemeljenog i „hype“ od trajnih vrijednosti. Iako postoje radovi, knjige i edukacije nastale na temelju znanstvenih istraživanja koja su empirijski provjerena u praksi, ljudi su skloniji onim sadržajima koji zvuče privlačno i inspirativno. Međutim, ovi sadržaji često se temelje na anegdotalnim dokazima i pomalo mitskim pričama o karizmatičnim liderima. Drugi problem je taj da se u odabiru i razvoju menadžera rijetko precizno procjenjuju kompetencije koje čine suštinu menadžerskog posla. Opsežno istraživanje Instituta za korporativnu produktivnost iz 2014. pokazalo je da među organizacijama koje uspješno posluju, njih 66% navodi da nisu uspješne u razvoju menadžera, a kod neuspješnih organizacija taj broj iznosi čak 89%! Iako u odabiru menadžera mogu poslužiti instrumenti koji mjere temeljne psihologijske konstrukte poput inteligencije i osobina ličnosti, njihov veliki nedostatak je taj da menadžeri, ali i organizacije, ne vide jasnu poveznicu između sadržaja ovih instrumenata i sadržaja posla menadžera. Zato su ovi instrumenti slabo prihvaćeni od strane menadžera i stručnjaka u području upravljanja ljudskim resursima. Iako su viša inteligencija i određene karakteristike ličnosti (npr. ekstraverzija) vrlo važne u menadžerskom poslu, to su  ipak karakteristike osobe koje je teško mijenjati pa je upitna njihova korisnost u svrhu razvoja menadžera.

Pet ključnih kompetencija uspješnih menadžera

Ono što možemo učiniti kako bi se u budućnosti povećala kvaliteta rada s menadžerima je povećati svijest organizacija o važnosti znanstvenog pristupa i preciznog mjerenja menadžerskih kompetencija koje se s vremenom mogu razvijati. U tu svrhu, BPlab zadnjih nekoliko godina radi na istraživačkom projektu koji ima dva temeljna cilja: (1) identificirati kompetencije ključne za uspjeh u poslu menadžera i  (2) razviti znanstveno utemeljene instrumente za mjerenje tih kompetencija koji će biti prihvatljivi menadžerima jer će kod njih, za razliku od klasičnih psihologijskih testova, menadžeri vidjeti jasnu povezanost između sadržaja ovih instrumenata i svog posla.

Kako bismo saznali koje su to kompetencije koje su ključne za uspjeh menadžera neovisno o industriji u kojoj rade ili mjestu u organizacijskoj hijerarhiji, proveli smo istraživanje u tri faze. Na temelju a) opsežnog pregleda literature, b) dubinskih intervjua s nizom iskusnih menadžera i menadžerica iz različitih sektora poslovanja te c) gotovo 500 opisa dobrih i loših iskustava zaposlenika s nadređenima, identificirali smo pet ključnih domena i pripadajućih kompetencija koje su presudne za uspjeh u vođenju ljudi:

1. Racionalno donosi odluke

Menadžeri koji racionalno odlučuju sposobni su vlastiti stil prosuđivanja i odlučivanja prilagoditi trenutnoj situaciji. Ako procijene da situacija zahtijeva brzinu i odlučnost, sposobni su na temelju dostupnih informacija i relativno malo dodatnog pretraživanja donijeti pravovremenu odluku. Također su sposobni procijeniti mogu li se u takvoj situaciji potpuno osloniti na vlastito iskustvo i intuiciju ili je potrebno dodatno pretraživanje informacija.

2. Vješto uspostavlja odnose

Menadžeri koji su vješti u uspostavi odnosa lako razvijaju i održavaju povjerenje i dobre odnose sa suradnicima i podređenima jer su svjesni potreba i osjećaja drugih te im pristupaju na odgovarajući način. Stečenim povjerenjem, uvjerljivim argumentima i prilagodljivim stilom komunikacije pridobivaju suradnike i podređene za svoje ideje kako bi ostvarili organizacijske ciljeve. Vješto prosuđuju vlastito i tuđe ponašanje u društvenim interakcijama te s lakoćom izgrađuju snažne veze s ljudima unutar i izvan organizacije.

3. Učinkovito motivira svoje podređene

Vješti motivatori učinkovito komuniciraju privlačnu viziju organizacije i/ili organizacijske jedinice te postavljaju izazovne ciljeve pomoću kojih potiču podređene na ulaganje truda, odnosno na posvećeno i kreativno rješavanje poslovnih problema. Postavljaju ciljeve koji predstavljaju standarde radne uspješnosti te nagrađuju doprinos i uspješnost podređenih u ostvarivanju tih ciljeva.

4. Posvećuje veliku pažnju razvoju svojih zaposlenika

Menadžeri koji su usmjereni na razvoj zaposlenika aktivno potiču, usmjeravaju i podržavaju razvoj profesionalnih kompetencija i karijere svojih podređenih. To podrazumijeva ne samo usvajanje novih stručnih vještina i znanja, nego i poticanje samostalnosti te razvoj ključnih socijalnih vještina. Menadžeri usmjereni na razvoj ove ishode postižu mentorstvom, ciljanim usmjeravanjem te davanjem konstruktivnih povratnih informacija podređenima o njihovoj uspješnosti.

5. Dobro upravlja timskim procesima

Menadžeri vješti u timskom radu stvaraju i održavaju učinkovite timove unutar organizacije. Oni razvijaju viziju za tim, motiviraju članove tima te upravljaju timskim procesima. Dobar menadžer zna koordinirati rad i aktivnosti članova tima, stvoriti povjerenje i dobre odnose unutar tima, dati podršku članovima tima te razriješiti sukobe među članovima tima ako se oni pojave

Što nam ovo znači?

Nekoliko je vrlo važnih implikacija ovog nalaza. Prvo, možemo mjeriti koliko su ove kompetencije razvijene kod pojedinaca i na taj način identificirati liderski potencijal kod ljudi. Taj zadatak nije lagan, ali naša istraživačka skupina intenzivno radi na razvoju dobrih mjernih instrumenata za mjerenje ovih pet kompetencija. Organizacijama to omogućuje da ili putem kvalitetnih selekcijskih postupaka odabiru najbolje ljude za menadžerske pozicije ili da u vlastitim redovima identificiraju pojedince s najvišim liderskim potencijalom, možda buduće rukovoditelje. Drugo, za razliku od sposobnosti i ličnosti koje je teže mijenjati kroz treninge i edukacije, kompetencije se mogu naučiti. Za organizacije to znači da, nakon što su identificirali talente u svojim redovima, mogu ih pripremati za liderske pozicije kroz edukacijske programe i treninge za razvijanje ovih kompetencija. Jednom kad ti ljudi dođu na rukovodeće pozicije, donosit će bolje odluke, bolje razvijati svoje zaposlenike i bolje upravljati timovima, te na taj način povećati dobrobit svojih zaposlenika i poboljšati poslovanje cijele organizacije.

Promjena je teška, ali moguća

Ljudi često misle da se vođom postaje rođenjem odnosno da je ono rezervirano za neke posebne, karizmatične ljude. Međutim, vođenje (ili njegov nedostatak) je svakodnevica u poslu svakog menadžera. Pet kompetencija koje smo opisali nije rezervirano samo za poznate lidere čije biografije možemo pronaći na policama knjižara ili na naslovnicama novina. Upravo suprotno – ove kompetencije s vremenom se mogu razvijati i pomoći menadžerima da budu bolji u svom poslu, bez obzira na industriju iz koje dolaze i koliko su visoko u organizacijskoj hijerarhiji. Promjena ponašanja je teška, ali moguće ju je ostvariti redovitim i kvalitetnim mjerenjem, praćenjem i radom na razvoju kompetencija menadžera. Odabir onog što ćemo mjeriti (naš model kompetencija!) prvi je korak u toj promjeni.

Za one koji žele znati više:

Hogan, R., & Kaiser, R. B. (2005). What we know about leadership. Review of General Psychology9(2), 169-180.

Pfeffer, J. (2015). Leadership BS: Fixing Workplaces and Careers One Truth at a Time. New York: Harper Business.

Mintzberg, H. (2009). Managing. Berrett-Koehler Publishers

Podaci izneseni u ovom tekstu proizlaze iz istraživanja koja su provedena u sklopu projekta “Implicitna licnost, vođenje i donošenje odluka u organizacijama” (IP-2018-01-9354).

Ako vam se sviđa to o čemu pišemo i pričamo, razmislite o tome da se pretplatite na naš newsletter. Nećemo vas gnjaviti, ali ćemo vam dojaviti kad objavimo nešto novo i zanimljivo.