Menadžer kao dizajner posla: kako povećati zadovoljstvo i angažman zaposlenika u doba Big Quita

U četvrtom Behavioral Bites webinaru bavili smo se sljedećim temama: 

👉 Rade li ljudi koji su odselili vani bolje poslove nego oni koji su ostali?

👉 U kojim dimenzijama kvalitete poslova najviše zaostajemo za inozemstvom?

👉Na koje sve načine menadžeri mogu dizajnirati bolje i kvalitetnije poslove koji će privlačiti, a ne odbijati ljude?

👉 Što je SUPERB model kvalitete posla i kako nam može pomoći u dizajniranju boljih poslova i radnih okruženja?

Bacite oko!