Nataša Trojak

Diplomirala je 1996., a znanstveni magisterij obranila 2009. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, studij Organizacija i management. Doktorski studij iz psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završila je 2020. godine. Radno iskustvo je stekla u nekoliko tvrtki, a među njima se ističu Wrigley, AWT i Gastro Grupa, a bila je i vlasnik vlastitog poduzeća. Od 2001. godine bavi se edukacijom iz područja menadžmenta, a od 2009. godine profesionalnu karijeru nastavlja u području visokog obrazovanja. Trenutno je zaposlena na Visokom učilištu Algebra kao Prodekanica za nastavu i viši predavač ekonomske grupe predmeta.