Nikola Erceg

Nikola Erceg asistent je na Katedri za psihologiju rada na Odsjeku za psihologiju FFZG-a. U svom istraživačkom radu bavi se individualnim razlikama u racionalnosti prosuđivanja i donošenja odluka. Svoje istraživačke radove objavljivao je u nizu inozemnih i domaćih časopisa.

Osim toga, jako ga zanimaju teme ih psihologije marketinga, motivacije, promjene ponašanja i poduzetništva. To znači da ćete o njima imati puno prilike čitati na ovim stranicama.