UWES

Pred vama se nalazi Utrecht skala radne angažiranosti. Pokušajte je ispuniti što možete točnije i iskrenije, kako biste dobili što bolji uvid u vlastitu razinu radne angažiranosti.

Dok budete ispunjavali skalu, na dnu će se formirati vaš ukupan rezultat na ovoj skali. Ispod njega se nalaze norme pomoću kojih određujemo što vaš rezultat konkretno znači. Drugim riječima, zaključujemo je li, u usporedbi s ostalim zaposlenicima hrvatskih organizacija, vaša radna angažiranost niža, viša ili otprilike podjednaka.

Što vaš rezultat znači?

Ovisno o vašem rezultatu, razina vaše radne angažiranosti upast će u jednu od pet kategorija:

a) Vrlo niska radna angažiranost – vaš rezultat je niži od 1.77.

b) Niska radna angažiranost – vaš rezultat se nalazi između 1.78 i 2.88.

c) Prosječna radna angažiranost – vaš rezultat se nalazi između 2.89 i 4.66.

d) Visoka radna angažiranost – vaš rezultat se nalazi između 4.67 i 5.50.

e) Vrlo visoka radna angažiranost – vaš rezultat je viši od 5.50.