Zvonimir Galić

Zvonimir Galić je pročelnik Katedre za psihologiju rada na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Njegovi glavni nastavni i istraživački interesi fokusirani su na primjenu (najnovijih) istraživanja iz motivacije i donošenja odluka u organizacijskom i potrošačkom ponašanju. Njegova istraživanja objavljena su u vodećim međunarodnim časopisima koji se bave psihološkim aspektima upravljanja ljudskim potencijalima odnosno organizacijskom psihologijom.

Bio je gostujući istraživač na Purdue University, Psychological Sciences u SAD-u (Fulbright’s Postdoctoral Research Award), i na Australian National University, Research School of Management u Australiji (Endeavour Postdoctoral Research Fellowship). Voditelj je niza znanstvenih i stručnih projekata koju se bave primjenom suvremenih psihologijskih spoznaja u suvremenim organizacijama. Član je uredništava časopisa Journal of Vocational Behavior (izdavač Elsevier), Journal of Personnel Psyhology (Hogrefe) i International Journal of Selection and Assessment (izdavač Wiley).

U slobodno vrijeme čita, kuha i sluša podcaste šetajući po Nasipu. Onda opet čita.