Business Psychology Lab i Hendal: TEMELJITO ISTRAŽIVANJE BIG QUITA U HRVATSKOJ – Sneak peek prije godišnjeg!

O promjeni posla u narednih godinu dana razmišlja svaki četvrti zaposlenik; otkazu su sklonije mlađe osobe, nižih prihoda, oni koji rade u IT sektoru te oni čiji posao sadrži manje aspekata SUPERB modela kvalitete posla. Zadovoljstvo kvalitetom poslova puno je važnije za napuštanje organizacije od drugih odrednica.

 

U posljednjem blogu pisali smo o fenomenu Big Quita koji je zadesio tržišta rada zapadnih zemalja tijekom pandemije i koji se nastavlja u narednom (postpandemijskom) razdoblju. Podsjetimo, samo u SAD-u je tijekom posljednjih godinu dana otkaze dalo skoro 50 milijuna ljudi što je čak dvostruko više od pretpandemijskog razdoblja. Na temelju kontakata koje imamo s nizom organizacija s kojima surađujemo te velikim općim interesom za temu, procijenili smo da se nešto slično događa i u Hrvatskoj. Ipak, očekivali smo da će se raditi o slabijem fenomenu nego onom u zapadnim zemljama zbog poznate statičnosti našeg tržišta rada i nevoljkosti hrvatskih radnika za promjenom radnih mjesta. Postojeći podaci su bili zbunjujući. S jedne strane, istraživanje portala MojPosao.hr iz veljače 2022. pokazalo je da je više od polovice od 800 sudionika koji su pristupili upitniku na njihovim stranicama dio „pokreta“ Big Quita jer su promijenili posao tijekom pandemije. Istovremeno, recentno istraživanje ugledne konzultantske kuće PwC provedeno na 52 000 ljudi u 44 zemlje pokazalo je da tek svaki peti zaposlenik razmišlja o davanju otkaza u narednih 12 mjeseci.

Istraživanje na nacionalno reprezentativnom uzroku

Da bismo vidjeli što od ovog dvoje bolje odražava situaciju na tržištu rada u Hrvatskoj, napravili smo ono što najbolje znamo – istraživanje! Tijekom svibnja i lipnja 2022. zajedno s našim partnerima iz Hendala napravili smo istraživanje na nacionalno reprezentativnom uzorku hrvatskih radnika1.  Sudionike našeg istraživanja pitali smo o tome o tome traže li trenutno novi posao, planiraju li tražiti novi posao u narednih 12 mjeseci te namjeravaju li tražiti posao izvan Hrvatske u istom razdoblju2.  Također, pitali smo ih o zadovoljstvu sa šest aspekata posla koje smo definirali SUPERB modelom te njihovim osnovnim karakteristikama (spol, dob, obrazovanje, prihod kućanstva, regija iz koje dolaze te sektor rada).

Prvi pogled u naše istraživanje pokazuje da postoji određena dinamika na tržištu rada, ali je ona puno manja nego što su to izvještavala prva domaća istraživanja i vrlo je sukladna spomenutom PwC-ovom istraživanju. Trenutačno posao izvan organizacije traži nešto manje od petine sudionika istraživanja, jedna četvrtina to planira napraviti u narednih 12 mjeseci, a svaki deseti u narednih godinu dana planira iseljavanje iz Hrvatske radi promjene posla.

Usporedili smo razlikuju li se stope odgovora ovisno o dobi, spolu i obrazovanju sudionika, prihodu kućanstva, regije iz koje dolaze i sektora kojem pripadaju. U pogledu spola, obrazovanja i regije nismo našli značajne razlike što upućuje na to da jednako o promjeni posla razmišljaju i niže i više obrazovani odnosno da se ne razlikuju oni koji žive u Zagrebu od onih koji dolaze iz ostatka Hrvatske. Donekle očekivano, pronašli smo razlike ovisno o dobi sudionika istraživanja, ukupnom prihodu kućanstva i sektoru u kojem su sudionici zaposleni. U pogledu dobi i prihoda kućanstva, značajno veći udio onih koji namjeravaju mijenjati posao je među onima koji su mlađi od 40 i imaju prihode kućanstva manje od 10 000 kuna. Što se tiče sektora, najveći udio onih koji planiraju tražiti posao nalazi se u IT sektoru te u sektorima trgovine, prijevoza i turizma, a najmanji u javnoj upravi i javnim službama.

Namjera davanja otkaza i zadovoljstvo SUPERB aspektima posla

Kao stručnjake za psihologijske aspekte upravljanja ljudskim potencijalima zanimalo nas je jesu li i u kojoj mjeri aspekti SUPERB modela povezani s iskazanim namjerama promjene posla. Podsjetimo, više od 50 godina istraživanja iz organizacijske psihologije pokazalo je ljudi od posla traže: (1) ekonomsku i psihološku sigurnost (Safety); (2) osobni rast i razvoj (Upgrading); (3) svrhu i smisao (Purpose), (4) autonomiju i kontrolu nad vlastitim postupcima (Empowerment); (5) smislene i bliske odnose sa šefom i suradnicima (Relationships) i (6) ravnotežu radne i ostalih životnih uloga (Balance). Rezultate provedenih analiza saželi smo u Tablici 1.

Sažeti rezultati našeg istraživanja pokazali su da je zadovoljstvo s pet od šest SUPERB aspekata posla značajno povezano s namjerom promjene posla. Dakle, radnici koji su zadovoljni sigurnošću, mogućnostima razvoja, smislenošću posla, socijalnim odnosima na poslu te ravnotežom poslovne i drugih životnih uloga u manjoj mjeri traže novi posao – bilo sada ili kroz godinu dana, bilo u Hrvatskoj ili inozemstvu. Jedini SUPERB aspekt posla koji nije bio povezan s namjerom promjene posla je zadovoljstvo osnaživanjem odnosno autonomijom na poslu.

No, iako su se SUPERB aspekti posla pokazali važnim, često se navodi kako glavni razlog zašto radnici mijenjaju posao nije kvaliteta posla već veća plaća te da namjera promjene posla jako varira ovisno o sektoru zaposlenja i dobi. Stoga smo odlučili izravno usporediti što bolje predviđa namjeru promjene posla – prihodi kućanstva, sektor zaposlenja i dob ili SUPERB aspekti posla. Rezultati su prikazani na Slici 5 i pokazuju koliki postotak namjere promjene posla objašnjava svaki od ova dva skupa čimbenika. Kao što se vrlo jasno vidi na slici, SUPERB aspekti posla znatno su važniji od dobi, sektora zaposlenja i prihoda kućanstva u objašnjavanju namjere promjene posla – dvostruko bolje objašnjavaju trenutnu namjeru i namjeru u idućih godinu dana, a čak četiri puta bolje namjeru traženja posla izvan Hrvatske. Drugim riječima, dob, prihodi i sektor zaposlenja jesu važni razlozi za namjeru promjene posla, ali glavni razlog zašto ljudi traže novi posao je loša kvaliteta trenutnog posla.

Što smo naučili?

Sukladno našim očekivanjima, trend dobrovoljnog davanja otkaza će pogoditi i Hrvatsku, ali u manjim razmjerima nego SAD, usporedivo s prosjekom drugih zemalja. Naše istraživanje pokazuje da je namjera odlaska iz organizacije povezana s nekim karakteristikama radnika kao što su dob, prihodi i sektor u kojem rade. Međutim, glavni razlog zašto radnici namjeravaju napustiti organizacije je  izostanak SUPERB karakteristika posla. Unaprjeđenje kvalitete poslova, najbolji je način za suočavanje s Big Quitom.

 

Napomene:

1 Konkretna pitanja su bila „U ovom trenutku tražim posao izvan organizacije u kojoj sam trenutno zaposlen / a“. „U sljedećih godinu dana namjeravam potražiti posao izvan organizacije u kojoj sam trenutno zaposlen / a.“ i „U sljedećih godinu dana namjeravam potražiti posao izvan Hrvatske“. U  grafičkim prikazima prikazan je postotak sudionika koji su na skali od 1 do 5 svoje slaganje s tvrdnjama izrazili odgovorima 4 i 5.

2 Kako bi podaci vjerodostojno reprezentirali populaciju hrvatskih radnika, odgovori sudionika su ponderirani kako bi dobro predstavljali populaciju u pogledu regije, veličine naselja, dobi i spola.

3 Za one koje zanimaju detalji statističkih analiza u podlozi ovih rezultata – koristili smo analizu relativne važnosti u kojoj smo izračunali parametar relative weight (LeBreton i sur., 2007; Nimon i sur., 2013). Ovaj parametar nam je omogućio da saznamo koliki postotak varijance u namjerama napuštanja posla objašnjava svaki od prediktora. Nakon toga smo jednostavno zbrojili postotak

Ako vam se sviđa to o čemu pišemo i pričamo, razmislite o tome da se pretplatite na naš newsletter. Nećemo vas gnjaviti, ali ćemo vam dojaviti kad objavimo nešto novo i zanimljivo.